Hem » ECOPLUG

ECOPLUG

2017-03-31 . Ecoplug har av kemikalieinspektionen fått sitt tillstånd återkallat och kan därför inte säljas i Sverige innan en ny registrering har blivit godkänd. En ny och förbättrad produkt är på gång. Detta medför att ni som kund just nu inte kan köpa Ecoplug av oss eller någon annan. Så fort kemikalieinspektionen har godkänt den nya produkten Ecoplug Power Max , finns den åter till försäljning i vår webbutik igen. Exakt när vet endast KI.

Problem med lövsly! Använd Ecoplug.

ECOPLUG har både ekonomiska & ekologiska fördelar.

Ecoplug innehåller en väldokumenterad aktiv substans som bryts ner fullständigt.

  • Det aktiva ämnet får minimal spridning.
  • Mycket liten risk för dem som utför arbetet att komma i kontakt med medlet.
  • Ingen risk för skador på kringliggande natur.

 

 ECOPLUG förhindrar bildandet av nya rotskott.

 

  • Du slipper gå med röjsågen år efter år. Ecoplug ger 100% effekt på allt lövsly.   
  • Tar död på bl.a. Asp, Alm,  Ask, Ek, Björk, Bok, Gråal, Lönn, Hägg, Sälg, Klibbal & Poppel.    

  • Återförsäljare Av Ecoplug
  • Maila: amzonet@telia.com