FRI FRAKT ÖVER 499 KR

30 DAGARS ÖPPET KÖP

SNABBA LEVERANSER

Ecoplug

                       BESTÄLL HÄR !

        

                 WWW.WEBBSMART.SE  

 

 Offert på Ecoplug lämnas på större beställningar.

NYA ECOPLUG 

Nya Ecoplug innehåller samma substans men är lättare att applicera  i tunnare stammar

Försök har gjorts med vedartade örter tillsammans med Ecoplug där resultatet har varit i det närmaste 100 %. Man borrar ett minst 3 cm djupt hål med en 10 mm borr, slår till lätt uppifrån med en klubba/ hammare och sedan är det bara att vänta på resultatet. Var noga med att inte slå till för hårt så stammen spricker.

Nya Ecoplug är framtaget just för tunnare lövsly men fungerar likväl i vilken stubbe som helst. Te.x är Parkslide är en av de mest besvärlig och livskraftig växter som finns och kan därför behöva flera behandlingar med Roundup-plug.

 Jordbruksverket erbjuder nu en e-utbildning för 2L användning på stubbar läs mer

Ecoplug Höst-Vinter (Roundup Plug)

Ecoplug kan monteras under hela året senast två månader efter avverkning. Man kan med fördel montera Ecoplug under vintern även i frusna stubbar. Effekten kommer på våren när saven stiger och medlet gör verkan och rotsystemet dör. Ecoplug har en hållbarhet på minst 2 år.

ECOPLUG (Roundup-Plug) har många fördelar såväl ekologiska som ekonomiska.

Ekologiska fördelar

 • 100%-ig selektiv metod.
 • Inget spill av kemikalier.
 • Ingen risk för skador på kringliggande natur.
 • Ingen risk för dem som utför arbetet att komma i kontakt med medlet.
 • ECOPLUG innehåller en väldokumenterad  aktiv substans som bryts ner fullständigt.

Ekonomiska fördelar

 • ECOPLUG förhindrar bildandet av nya skott.
 • Du slipper gå med röjsågen år efter år.
 • ECOPLUGS HÅLLBARHET MINST 2 ÅR 
 • Vad är Ecoplug ? 

   

Det är en effektiv metod som förhindra rotuppslag från lövträd.

ECOPLUG  (Roundup plug) ger en 100%-ig effekt på allt lövsly.

 • Ecoplug kan användas året runt.  (Substansen ger verkan på våren när saven stiger)

 • Tar död på bl.a. alm, asp, björk, bok, gråal, lönn, sälg, ask, ek, hägg, klibbal och poppel.

 • ECOPLUG minimerar kemikaliespridning i samband med behandling av träd och stubbar för att förhindra slyuppslag från lövträd.

 • ECOPLUG slår ut hela rotsystemet på det behandlade trädet/stubben. Det är bara rotsystemet som påverkas varken djur, natur eller människor kommer i kontakt med substansen.

 • ECOPLUG är en helt selektiv metod som minskar kemikalieanvändningen upp till 90% jämfört med tidigare använda metoder.
  ECOPLUG är godkänt  att använda i FSC certifierat skogsbruk.

 • Naturvårdsverkets uppfattning är att konceptet ECOPLUG är en bra fickningsmetod med mycket små risker för oavsiktlig eller okontrollerad spridning. Naturvårdsverket, brev av den 1998-10-05 Ref nr:dnr 363-4061-98 Rn.

        

 

                                 Se Videofilmen 

   Hur gör man?

 

  Ecoplug borr 

Borra hål uppifrån nära barken eller från sidan. Hålet/hålen ska vara 30-32 mm djupa, använd ett 13 mm borr. Special- borr  finns att köra hos oss på Amzonet

 Ecoplug borr

Placera pluggarna i hålen med den tjockare tätande delen utåt.

sla i ecoplug 

Slå in ECOPLUG med en hammare.

Slå in pluggarna helt så att dom spricker då transporteras glyfosatet in i rotsystemet och hela rotsystemet dör.

Kom ihåg att inte borra för djupt eftersom glyfosatet då blir kvar inne i ecopluggen.

 

Var ska man sätta ECOPLUG? ( Roundup plug )
Det finns två huvudmetoder att applicera ROUNDUP PLUG på. Dels på stående träd från sidan. Dels på stubben uppifrån eller från sidan. Det som är viktigt att tänka på när man ska applicera  ECOPLUG är att man sätter dom:

 • I frisk ved.
 • Jämnt fördelat runt stubben/stammen.
 • Nära barken och trädets ledningsbanor.
 • Senast 2 månader efter avverkning.

Hur mycket ECOPLUG går det åt?

Som en tumregel kan man ta stubbens diameter i cm och dela med 4. Ex. stubbens diameter=32 cm/4 = 8 ECOPLUG.

 

OBS! svårbekämpade träd tex. al, poppel kräver en högre dosering. Se etiketten.

Hur små träd kan behandlas?

smal_300x225 

Stammen bör vara minst 25 mm. Håll med handen runt stammen när du slår till på pluggen så att inte stammen spricker.

NYA ECOPLUG

Med Nya ecoplug ( Roundupplug ) kan du behandla smalare sly såsom rönnsumak och Parkslide. Invasiva arter såsom Gudaträd och Parkslide

har med goda resultat behandlats av Ecoplug. Borra minst 3 cm med en 10 mm borr.

 Vanliga frågor om Roundup plug (Ecoplug)

 

Fungerar ECOPLUG på fruktträd?

ECOPLUG fungerar på alla lövträd. Trädslag som ej finns med på förpackningen rekommenderas att dosera 1,5 gång.

Kan jag inte ringbarka istället?

Försök och erfarenhet visar att ringbarkning ej fungerar på rotskottsbildande träd så som på asp, poppel mfl.

Räcker det inte med att fräsa bort stubben?

På rotskottsbildande träd så fortsätter rotsystemet att slå nya skott även då man har fräst bort själva stubben. Stubbfräsning fungerar utmärkt på stubbskottsbildande träd ex. björk och ek.

Hur får jag in Ecoplug i trädet?

Ecoplug appliceras enklast med hjälp av en borrmaskin och en hammare. Man borrar ett 30-32 mm djupt hål med ett 13 mm´s träborr. Man stoppar i Ecoplug i hålet och slår till med hammaren.

Jag har inget 13 mm borr?

13 mm borr finns i de flesta välsorterade järnaffärer. En specialframtagen borr med borr-stopp kan beställas från Webbsmart.se. OBSERVERA ! Stoppringen gör att borrhålet får rätt djup.

Om man borrar för grunt läcker substansen ut ur veden, samt borrar man för djupt löser inte pluggen ut och substansen gör ingen verkan.

Hur många Ecoplug skall jag använda per träd?

En tumregel är att man tar trädets diameter delat med 4. Exempel ett träd är 28 cm i diameter 28/4 =7, till det trädet skall man sätta 7 Ecoplug jämnt fördelat.

Var skall jag sätta Ecoplugen?

Om man applicerar den från sidan av trädet/stubben sätter man dom jämnt fördelat på ca 7-10 cm avstånd runt trädet. Finns det synliga rotben kan man gärna sätta en extra Ecoplug där. Om man applicerar Ecoplug från ovansidan skall man sätta dem så nära barken som möjligt, det är där trädet är aktivt och det är där saftströmmarna går som aktiv substans skall transporteras med. Även här skall Ecoplugen fördelas jämnt runt om stubben

När på säsongen kan jag använda Ecoplug?

En av finesserna med Ecoplug är att det går att använda året runt. När trädet börjar växa på våren kommer effekten även om Ecoplug applicerades under vintern.

Hur kan Ecoplug ta död på hela rotsystemet?

Den aktiva substansen i Ecoplug har den egenskapen att den transporteras till trädets tillväxtpunkter. Vid korrekt dosering kommer den att gå ut i trädets hela rotsystem ända ut i rotspetsarna och förhindra nytillväxt.

Ruttnar stubben snabbare när man har använt Ecoplug?

Ja, den ruttnar snabbare men man skall komma ihåg att Ecoplug är ingen revolution när det gäller nedbrytning. Generellt sett kan man säga att nedbrytningstiden halveras. Ecoplug används främst för att döda rotsystemet så att inga nya skott bildas.

Hur lång tid efter fällning kan jag använda Ecoplug?

Det är viktigt att Ecoplug appliceras i levande material. Om man applicerar Ecoplug i en stubbe från ovansidan bör det ske inom 2 månader efter fällning. Har det gått längre tid går det att applicera från sidan så nära marken som möjligt, kontrollera dock först med en yxa så att stubben är frisk på den nivån man har tänkt att applicera Ecoplug.

Hur lång tid tar det innan trädet dör?

Under tillväxtsäsongen tar det ca 4-6 veckor för trädet att dö. Om man applicerar Ecoplug under vintern tar det 4-6 veckor från det att tillväxten startar på våren.

Vad innehåller Ecoplug?

Ecoplug innehåller en granulerad Glyfosatprodukt, det är samma aktiv substans som finns i de välkända Roundup produkterna.

Får vem som helst använda Ecoplug?

Ja!, Ecoplug är registrerat av Kemikalieinspektionen i behörighetsklass 3, vilket innebär att ”vem-som-helst” får använda produkten.

Vad säger Naturvårdsverket om Ecoplug?

Naturvårdsverket var en av flera remissinstanser när Ecoplug registrerades i Sverige. De uttryckte sig positivt till metoden och sa bl.a. i sitt uttalande ”Naturvårdsverkets uppfattning är att konceptet Ecoplug är en bra fickningsmetod med mycket små risker för oavsiktligt eller okontrollerad spridning”.Naturvårdsverket, brev av den 1998-10-05 Ref nr:dnr 363-4061-98 Rn.

Är det giftigt för min hund/katt?

Nej, aktiv substansen i ECOPLUG har ingen påverkan på djur eller människor. Vid korrekt applicering kan dessutom ingen komma i kontakt med substansen.

Jag har barn i trädgården kan jag använda Ecoplug?

Ja, innan Ecoplug slås in i hålet är det aktiva medlet inneslutet i en hylsa. Efter applicering ”biter” hylsan sig fast i trädet så det är näst intill omöjligt att få ut den och medlet är på så sätt aldrig tillgängligt för barn eller djur.

Ecoplug som är så effektivt måste väl vara giftigt?

Nej, aktiv substansen i Ecoplug glyfosat är giftig för gröna växter och den påverkar en aminosyrabildning som bara finns i växten. Den aminosyrabildningen finns inte hos människor och djur. Den akuta giftigheten för glyfosat är flera gånger lägre än för dagligen använda saker så som koffein, aspirin etc. Den akuta giftigheten är t.o.m. lägre än för vanligt koksalt.

Bryts Ecoplug ned?

Innehållet i Ecoplug bryts ned av jordens mikroorganismer till naturliga ämnen som koldioxid, vatten, nitrat och fosfat.

Kan Ecoplug komma ut i vatten om trädet står nära ett vattendrag?

Substansen i Ecoplug frigörs inte förrän trädet dör och om rötterna står i vatten kommer det att brytas ned av mikroorganismer som finns i vattnet, nedbrytningen sker både i miljöer med och utan syretillgång.

Fungerar ECOPLUG på gran och tall?

Ecoplug fungerar på samma sätt i ett barrträd som i ett lövträd, en viktig skillnad är dock att om man tar ned ett barrträd nedanför lägsta grenen kommer den inte att skjuta några nya skott. Därför är det oftast inget behov att använda Ecoplug på gran och tall.

 

Sökmotorkonsult